Accountancy in België

Het beroep van accountant is in België, zoals in de meeste westerse landen,
streng gereguleerd.

Accountants dienen zich te houden aan de wettelijke bepalingen,
de officiële boekhoudkundige normen en de strenge beroepsethiek.

Het bij wet opgerichte «Instituut van de accountants en de belastingconsulenten»
ziet toe op de opleiding en voorziet in de organisatie van het beroep met alle vereiste
waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en rechtschapenheid.
Het Instituut oefent ook toezicht uit op de behoorlijke uitvoering van de aan
de leden toevertrouwde opdrachten.

Contactgegevens

Instituut van de accountants en de belastingconsulenten
Livornostraat 41
1050 Brussel
Tel. +32 (0)2 543 74 90
Fax. +32 (0)2 543 74 91
E-mail. [email protected]