BU$IN€T

In deze rubriek vindt U typische zaken terug die een rechtstreeks verband houden tussen de ondernemerswereld en de informaticatoepassingen die daarbij kunnen helpen.


VEV - Sociale bijdragen berekenen

Indicator - Online Ondernemen - jaargang 4 - 15 februari 2001
Als beginnende zelfstandige wilt U wellicht graag weten hoeveel sociale bijdragen U zal moeten betalen? Op de website van het VEV kan U een snelle berekening laten uitvoeren, gebaseerd op de startdatum van uw activiteit en op het inkomen van één of meer jaren.
U verkrijgt een overzicht van de (meer dan waarschijnlijke) te betalen bijdragen.
Test het uit op www.svgvev.be/prognosestart.taf !


UNIZO geeft multimediale startersinfo

Netwerk 12 - jaargang 4 - december 2000
De federatie van zelfstandige ondernemers Unizo, het vroegere NCMV, heeft een multimediaal starterspakket gelanceerd voor beginnende zelfstandigen. Unizo wil op die manier het 'verantwoord starten van een eigen zaak' bevorderen. Een recent onderzoek van Unizo leerde immers dat vier op de tien 25-jarigen best wel een eigen zaak willen beginnen, maar gehinderd worden door het financiële aspect en het tekort aan afdoende informatie. Vooralom dat laatste tegen te gaan, lanceerde de startersservice van Unizo dus het pakket StartersCoach, bestaande uit een cd-rom en een papieren referentiewerkje. De cd-rom bestaat uit vier delen: een theoretisch deel dat onder meer de voor- en nadelen van een eigen zaak belicht, een starterstest waarop de beginners hun geschiktheid als ondernemer kunnen evalueren, een nog praktischer elektronisch ondernemingsplan, en ten slotte een operationele checklist. Het infopakket zou ook voor gevorderden een interessant referentiewerk zijn. Bekijk ook www.startersservice.be