NIEUW (update 09/2013)
 SNELLE TOEGANG TOT ENKELE THEMA'S OF WEBSITES  
Welkom op de website van Acco-Fisco.

Deze is voornamelijk bedoeld als informatiebron voor het clienteel, doch kan door iedereen geraadpleegd worden. Via de knoppen in de linker en rechterframe kan U alvast onze informatie consulteren.
Tips zijn steeds welkom per email. Tot binnenkort (op of naast het web ...)

Werner Schrauwen - Accountant - Belastingconsulent - IAB


"Accountancy & Tax 2/ 2000 - mei - juni - juli - minister Marc Verwilghen"
'Voor het beroep van accountant heb ik veel respect & bewondering.
Weet U, veel mensen denken dat een bedrijf absoluut een advokaat nodig heeft.
Dit is niet fout, maar ik denk dat een bedrijf zonder accountant volstrekt onmogelijk is.
Ik kan me zelfs niet voorstellen dat dat kan bestaan!
De jonge ondernemers hebben dat trouwens begrepen en ik stel met plezier vast dat
ze 'de accountant' raadplegen alvorens ze hun eerste stappen zetten in het bedrijfsleven.
Ik denk dat dat voor het beroep van accountant het mooiste eerbetoon is dat er bestaat.'

Het volledige artikel kan U steeds lezen (klik op titel van het artikel) indien U beschikt over de Acrobat Reader nodig;
u kan deze gratis downloaden van de Adobe-site

Vroeger Nu

Extra links: Aftrekbare kosten